Program

Program Scenariuszowy SCRIPT

Info

Podobnie, jak w przypadku innych programów, SCRIPT będzie trwał rok. Uczestnicy, podczas kolejnych sesji odbywających się raz w miesiącu, będą rozwijali swoje pomysły na film, zaczynając od treatmentu a kończąc na gotowym scenariuszu.

Oprócz podstawowych sesji, które stanowić będą część praktyczną kursu, uczestnicy wezmą udział w wybranych zajęciach teoretycznych, oraz warsztatach, prowadzonych w ramach pozostałych trzech Programów: fabularnego STUDIO PRÓB, dokumentalnego DOK PRO i Programu dla PRODUCENTÓW KREATYWNYCH.