Program

REKRUTACJA

Rekrutacja do Przedszkola Filmowego składa się z dwóch etapów:

1. Kandydaci wypełniają ankietę i dołączają swoje zdjęcie.

Do kwestionariusza można załączyć przykłady swoich prac fotograficznych (max. 3 zdjęcia) lub filmowych (max. 3 min)

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 maja 2016 r. Wypełnione kwestionariusze należy wysyłać na adres: rekrutacja@wajdaschool.pl 

2. Na podstawie kwestionariusza wybierane są osoby do drugiego etapu, czyli na rozmowę kwalifikacyjną. 

Na podstawie rozmów wyłoniona zostanie grupa 15 uczestników Przedszkola Filmowego 2016 r.