Program

STUDIO PRÓB. PROGRAM FABULARNY

Info

STUDIO PRÓB to roczny, intensywny program reżyserii na poziomie master class (kandydaci muszą więc mieć już doświadczenia twórcze, choć niekoniecznie z dziedziny filmu), mający na celu przygotowanie do realizacji projektów filmów fabularnych zgłoszonych przez uczestników.

Naszym zadaniem jest stworzenie jak najlepszych warunków do pracy nad zgłoszonymi przez uczestników projektami filmowymi. Program, w którym kładziemy nacisk na praktykę jest modyfikowany i dostosowany do potrzeb uczestników, co oznacza indywidualny tok studiów. 

Program zakłada:

- Analizę i rozwój scenariuszy zgłoszonych przez uczestników. 

- Realizację dwóch scen ze scenariuszy, z udziałem zawodowych aktorów. 

- Uczestnicy pracują na elektronicznym sprzęcie montażowym oraz kamerach cyfrowych. 

- Warsztaty reżyserskie dotyczące: 

Problemów dramaturgii, Pracy na planie, Pracy z aktorem, Montażu, Dźwięku, Obrazu, Analizy filmów

Program jest organizowany przez Fundację Edukacji Filmowej Andrzeja Wajdy we współpracy ze Szkołą Wajdy oraz dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program wspiera Master Film.